Styrelse, övriga ledamöter och kommittér

Styrelse

Ordförande: Tomas Andersson 0706-46 73 87
Vice Ordförande: Anne Larsson 0707-91 08 79
Kassör: P-G Persson 0733-66 60 52
Sekreterare: Göran Gustafsson Lundin 0731-80 09 25
Materialansvarig: Joakim Karlsson 0707-83 31 23
Fridykningsansvarig: Josefin Ingsén 0702-54 69 75
Utbildningsansvarig: Daniel Persson 0706-47 16 76

Suppleanter till styrelsen

Förste suppleant: Mats Johansson 0708-12 53 49
Andra suppleant: Sara Kroon 0768-18 47 08

Övriga representanter.

Revisor: Mikael Lidholm 0736-00 83 08
Revisorssuppleant: Martin Andersson 0700-91 57 88
Säkerhetsombud: Morgan Sandh 0737-56 31 17
Medlems-/LOK-stödsansvarig: P-G Persson 0733-66 60 52
Pressombud/Webansvarig: Anne Larsson 0707-91 08 79

Materialkommittén

Sammankallande: Se ovan, representant i styrelsen.
Ledamot: John Johansson 0708-61 38 92
Ledamot: Mattias Tengbom 0709-26 08 66
Ledamot: Stefan Sieverthson 0730-97 81 38
Ledamot extra: Daniel Persson 0706-47 16 76

Fridykningskommittén

Sammankallande: Se ovan, representant i styrelsen.
Ledamot: Göran Gustafsson Lundin 0731-80 09 25
Ledamot: Sara Kroon 0768-18 47 08

Festkommitté

Sammankallande: Daniel Wiklund 0733-23 90 05
Ledamot: Fredrik Ask 0738-79 91 54
Ledamot: Joakim Johansson 0706-60 51 02
Ledamot: Josefin Ingsén 0702-54 69 75

Valberedning

Sammankallande: Jeanette G Lundin 0705-40 97 76
Ledamot: Fredrik Ask 0738-79 91 54

Götene Dykarklubbs Klubblokal

Postadress: Box 113, 533 22 Götene
Besöksadress: Lidköpingsvägen 31, Götene
Mailadress: info@gotenedyk.se

STYRELSEMÖTEN 2019

Den första onsdagen i varje månad, kl. 18.30, har klubben styrelsemöte. Vi håller till i klubblokalen. Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!
Datum för styrelsemöten, klicka här Styrelsemöte kalender.

GODKÄNNANDE AV PUBLICERING AV PERSONUPPGIFTER

Det finns en lag som kallas PUL (Person Uppgifts Lagen). Den säger bl.a. att man ska godkänna publicering av sina personuppgifter mail, telefonnummer mm) som publiceras på webben.
Det påskrivna dokumentet kan du lämna klubbloken i sekreterarens postfack (finns i hyllan längst in i lokalen, gul-bruna fack) om du inte vill/kan lämna eller posta det till Anne Larsson.
Här finns blanketten: Godkännande av personuppgifter