Kallelse till årsmöte onsdag 1 april kl. 18.30

Kallelse till GDK:s årsmöte
Onsdag 1 april kl. 18.30 har vi årsmöte i klubblokalen. 
Klubben bjuder på enklare förtäring.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Årsmöteshandlingar:
Dagordning/förslag till föredragningslista finns på hemsidan tre veckor före mötet.

OBS! endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. Röstlängd finns på mötet. Valberedningen tar emot förslag på kandidater till lediga poster senast 31 december.

Eventuella motioner mailas in till styrelse@gotenedyk.se senast 31 december.