Kallelse till årsmöte onsdag 24 mars kl. 18.30

Kallelse till GDK:s årsmöte
Onsdag 24 mars kl. 18.30 har vi årsmöte i klubblokalen. 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Årsmöteshandlingar:
Dagordning/förslag till föredragningslista finns på hemsidan tre veckor före mötet.

OBS! endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. Röstlängd finns på mötet. Valberedningen tar emot förslag på kandidater till lediga poster senast 31 december.

Eventuella motioner mailas in till styrelse@gotenedyk.se senast 31 december.