Styrelsemöten 2020

Den första onsdagen i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar). Vi håller till i klubblokalen. Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 2 september kl. 18.30.

Planerade möten:
15 januari, 5 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj .

Sommaruppehåll.

2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december.

2021: 13 januari