Styrelsemöten 2019

Den första onsdagen i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar). Vi håller till i klubblokalen. Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 3 april kl. 18.30.

Planerade möten:
16 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 12 juni .
Sommaruppehåll.
4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december.
2020: 8 januari, 5 februari.