Styrelsemöten 2021

Den första onsdagen i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar).
Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 13 januari kl. 18.30 på Skype.

Mötet är endast online. Länk till mötet läggs upp på hemsidan på eftermiddagen på mötesdagen.

Planerade möten:
13 januari, 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni.

Sommaruppehåll.

1 september, 6 oktober, 3 november, 3 december.

2022: 12 januari