Alla inlägg av Josefin Ingsén

Våravslutning med fridykarna

Våravslutning med fridykarna med traditionsenlig korvgrillning. Platsen detta år var vid Kinnekulle Ring strax utanför Götene där vi gick i grottorna i berget innan korvgrillningen.
Både barnen/ungdomarna så väl som de föräldrar som var med uppskattade turen i grottorna. Vi fick syn på en fisk i vattnet inne i grottan som faktiskt levde, dock var den svår att fånga på bild.
Vi tackar för denna terminen och ser fram emot en fin sommar och en ny termin till hösten.
// Fridykningskommittén

Fler bilder finns här: Våravslutning  med fridykarna

Våravslutning för fridykningen måndag 8 maj kl 1845

Måndag 8 maj – sista träningen för terminen

Vi kommer att åka till Kinnekulle där vi kommer att grilla samt gå i gruvorna i berget vid Kinnekullering.

Vi träffas 18:45 utanför badhuset och åker gemensamt till Kinnekullering. Vi kan bli något sena tillbaka, räkna med att vi kanske är tillbaka vid badhuset senast 20:30.

Klubben ordnar med det som behövs till grillnigen.

Det är bra om ni har med gummistövlar, oömma kläder samt ficklampa.

Christer Ingsén har tilldelats SSDF högsta utmärkelse

Vid Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte (årsmöte) tilldelades Christer Ingsén förbundets högsta utmärkelse “Delfin nr 16”. Christer tilldelades utmärkelsen för värdefulla ledarinsatser inom Svenska Sportdykarförbundet.

Christer Ingsén var med och bildade Götene dykarklubb 1972. Han har suttit 40 år i klubbens styrelse, där han haft rollerna vice sekreterare, sekreterare och ordförande, dock ej samtidigt. Han har även suttit elva år som sekreterare i Västergötlands Sportdykarförbund (VSDF) och fyra-fem år i valberedningen till VSDF.
Framförallt har Christer varit engagerad i ungdomsverksamheten inom Götene Dykarklubb där han under många år varit med och tränat barn och ungdomar i fridykning, undervattensrugby och fensimning. Under 80- och 90-talet hade klubben många duktiga spelare i undervattensrugby och i fensimning som deltagit i bland annat SM och VM.

Förutom diplom för sina insatser fick Christer Ingsén även motta en glasskulptur, i form av en delfin/tumlare. Skulpturen är tillverkad av Annastina Eriksson.

Förbundsmötet ägde rum den 1-2 april 2017 på Hotell J, Nacka Strand, Stockholm.

SSDF:s utmärkelser är avsedda som en belöning till personer som gjort stora insatser för sportdykningen och därigenom främjat SSDF:s syften samt att det skall stimulera till fortsatta ledargärningar. SSDF:s högsta utmärkelse är Delfin (tidigare hette utmärkelsen Trädykaren). För att tilldelas högsta utmärkelsen ska man ha belönats med förtjänsttecken finns i tre valörer: brons, silver och guld. Det består av en nål med delfin omgiven av en krans.

Utdelning av glasskulptur och diplom under middagen vid förbundsmötet. Till vänster Svenska Sportdykarförbundets ordförande Henrik Johansson och till höger Christer Ingsén Götene Dykarklubb.

Diplom för förbundets högsta utmärkelse, Delfin nr 16 för värdefulla ledarinsatser inom Svenska Sportdykarförbundet.

Glasskulpturen är unik och bär namnet Tumlare. Den är tillverkad av Annastina Eriksson.

Fridykarinfo – avslutning, utfärd mm.

Avslutning

Måndagen den 4 maj är sista gången vi har träning i badhuset för denna terminen.
Veckan efter, måndagen den 11 maj, har vi våravslutning.
Vi samlas vid badhuset kl 18:30. Badkläder behövs ej.
Observera att vi då startar en halvtimma tidigare.

Familjeutfärd i sommar

I sommar, lördagen den 11 juli, anordnar klubben en familjeutfärd till västkusten där klubbens medlemmar och dess familjer är välkomna att deltaga. För våra fridykare finns det då möjlighet att få prova på att fridyka utomhus.
Vill du följa med men behöver låna fridykarutrustning kan du höra av dig till Christer, Josefin, Sara eller Göran i samband med anmälan. Anmälan skall ske senast fem dagar före utfärd till någon av ovanstående instruktörer. Kontaktuppgifter och mer information om klubbens utfärder i sommar finns att hitta på vår hemsida under dykkalender.

Höstterminen

Höstterminen börjar samma vecka som skolan börjar i Götene. I skrivande stund har vi ej ett fastställt datum för detta, men så snart vi vet datum kommer detta att publiceras på vår hemsida.

Somriga hälsningar från fridykarinstruktörerna.
“Simma lugnt i sommar!”

Loppis 16 maj kl. 10-14

Lördagen den 16 maj anordnar fridykarsektionen i Götene Dykarklubb en loppis för att samla in pengar till vår verksamhet. Loppisen kommer att äga rum k.l 10-14 utanför klubblokalen/Dykboden i Götene (Lidköpingsvägen 31).

Vill du bidra med loppisprylar som vi kan sälja är du välkommen att lämna dessa till Göran i Dykboden, till Christer (Vinkelgatan 14, Götene) eller direkt i samband med loppisen.
Vill du hjälpa till att sälja grejer under loppisen är du välkommen mellan 9-14 på lördagen. Kan du inte vara med hela dagen är du välkommen att vara med så länge du kan.