Badhustider Hösten 2020

Fridykning, sportdykarkurser och prova på dyk hålls i regel på måndagar. Om du vill testa utrustning, kolla med kursansvarig så att du inte stör kursen.

Övriga extra tider är fritt för alla medlemmar att utnyttja.
Tänk på att inte dyka ensam. Ta med egen utrustning och ev. fika.

Du som ännu inte har cert. för sportdykning, t.ex. du som går nybörjarkurs. Vill du utnyttja tiderna för att testa grejer eller öva?
Du ska ha en instruktör med dig i bassängen. Utan instruktör får du endast simma eller fridyka, alltså vara i bassängen utan dykutrustning.

KURSER OCH BASSÄNGTIDER

FRIDYKNING
Måndagar 19.00-20.00 måndag 24 augusti till 21 december.

SPORTDYKNING
Prova på sportdykning 12 och 19 oktober
Badhustid mellan kl. 20.00 till 22.00

EXTRA TIDER
Fritt för alla medlemmar att utnyttja, tänk på att inte dyka ensam.
Det finns extra tider på måndagar i oktober och november, efter fridykningen, de gånger som vi inte har prova på dyk i sportdykning. Extra tid mellan kl 20.00-22.00. Hör av dig till Göran för vilka tider som finns och även när du vill utnyttja badhustiden, så det är någon som låser och larmar badhuset när alla är klara.