Luftfyllning 2017

Vi har fyllnings/luftjour i klubblokalen varje tisdag och torsdag under Dykbodens öppettider, i dagsläget 17.00-20.00. Se deras hemsida för information.

Vi erbjuder GDK-medlemmar att köpa luftkort, vilket berättigar innehavaren till fritt antal luftfyllningar i klubblokalen under det kalenderår som luftkortet gäller för.

Fyllningspriser, se Fyllningspriser.
Våra luftvärden:  Luftanalys 20170422