Medlemsavgift 2015

Medlemsavgifterna är enligt följande:

Senior: 450 kr (Medlemsavgift + förbundsavgift inkl. försäkring).
Junior: 240 kr (Medlemsavgift + förbundsavgift inkl. försäkring).
2015 ska medlemmen vara född 1996 eller senare för att vara junior.

Varför ska du bli medlem i Götene Dykarklubb?

I GDK:s medlemsavgift ingår även medlemskap i SSDF. Den viktiga delen av medlemsavgiften+förbundsavgiften är att den innehåller en försäkring. Förbundsavgiften betalas till förbundet SSDF och genom denna är du försäkrad, du får tidningen ”Sportdykaren” 5 ggr per år m.m. Läs mer här vad som ingår från SSDF: Medlemsförmåner
Genom medlems/klubbavgiften till GDK har du möjlighet att fylla luft billigare, du får hyra utrustning och till ett billigare pris än andra men framförallt så får du delta i klubbdyken och våra övriga aktiviteter. Det dyk där båten är inblandad måste du vara medlem. Du har även tillgång till våra bassängtider.
Dyker du med oss får du dessutom en bra land/ytorganisation som finns på plats om något skulle hända, svara på frågor, tryggheten, gemenskapen osv. Ska du dyka med oss i GDK vill vi att du är försäkrad och då helst genom ett medlemskap i klubben.

Vill du bli medlem i Götene Dykarklubb?

Vill du bli medlem i GDK? Har du varit medlem tidigare?
Har du flyttat eller ändrat något som påverkar medlemsregistret?

Kontakta vår medlemsavsvarig via mail: medlem@gotenedyk.se.
Medlemsansvarig/Kassören skickar ut en faktura till dig som vill bli medlem, när vi har dina kontaktuppgifter.

Medlemskort

Information från SSDF 2014-02-19, angående medlemskort 2014.
Efter en undersökning förra året som visade att få använder sitt medlemskort, har styrelsen beslutat att sluta skicka ut korten till alla via brev. Vill du ha ditt medlemskort så går det bra att höra av dig till SSDFs kansli så får du det skickat till sig via e-post i en PDF eller utskrivet via brev. SSDF tittar på ett system som gör att vi kan visa upp det i en mobil eller skriva ut det själva direkt från webben.
Kontakta SSDFs kansli på info@ssdf.se, ange namn, adress och förening. Läs mer här: SSDF Medlemskort 2014.

Presentkort

Vill du köpa presentkort? Mer info finns här: Presentkort.