Styrelsemöten 2022

Den första onsdagen i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar).
Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 2 november kl. 18.30 i klubblokalen.

Planerade möten:
12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni.

Sommaruppehåll.

7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december.

2023: 11 januari