Styrelsemöten 2014

Den första onsdagen  i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar).  Vi håller vanligtvis till i klubblokalen. Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 10 december kl. 18.30.
OBS! Flyttat en vecka framåt.

Planerade möten: 8 januari, 5 februari, 5 mars,  2 april, 7 maj, 4 juni. Sommaruppehåll. 3 september, 1 oktober, 5 november,  3 december.
2015: 7 januari, 4 februari.