Styrelsemöten 2015

Den första onsdagen  i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar).  Vi håller vanligtvis till i klubblokalen. Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 2 december kl. 18.30.

Planerade möten: 7 januari, 4 februari, 4 mars,  1 april, 6 maj, 3 juni. Sommaruppehåll. 2 september, 7 oktober, 4 november,  2 december.
2016: 13 januari, 3 februari.