Styrelsemöten 2016

Den första onsdagen  i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar).  Vi håller vanligtvis till i klubblokalen. Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 7 december kl. 18.30.

Planerade möten:
13 januari, 3 februari, 2 mars,  6 april, 11 maj, 1 juni.
Sommaruppehåll.
7 september, 5 oktober, 2 november,  7 december.
2017: 4 januari, 1 februari.