Styrelsemöten 2017

Den första onsdagen  i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar).  Vi håller vanligtvis till i klubblokalen. Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte måndag 10 januari kl. 18.30.

Planerade möten:
4 januari, 1 februari, 1 mars,  5 april, 3 maj, 19 juni (måndag).
Sommaruppehåll.
6 september, 4 oktober, 1 november,  6 december.
2018: 10 januari.