Styrelsemöten 2018

Den första onsdagen i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar). Vi håller till i klubblokalen. Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 5 december kl. 18.30.

Planerade möten:
10 januari (inställt), 7 februari (flyttat), 7 mars, 4 april, 2 maj, 20 juni .
Sommaruppehåll.
5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.
2019: 16 januari, 6 februari.