Styrelsemöten 2021

Den första onsdagen i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar).
Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 1 december kl. 18.30 i klubblokalen.

Planerade möten:
13 januari, 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni.

Sommaruppehåll.

1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.

2022: 12 januari