Styrelsemöten 2023

Den första onsdagen i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar).
Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 1 november kl. 18.30 i klubblokalen.

Planerade möten:
11 januari, 1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni – inställt.

Sommaruppehåll.

6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december.

2024: 10 januari