Årsmöte med efterföljande årsfest – 7 april

Kallelse till GDK:s årsmöte med efterföljande årsfest.
Lördagen den 7 april kl. 18.00 har vi årsmöte med efterföljande årsfest. Vi kommer som vanligt att servera god mat och dryck till självkostnadspris.
Alla medlemmar och deras respektive är hjärtligt välkomna.

Årsmöteshandlingar:
• Dagordning/förslag till föredragningslista finns på hemsidan tre veckor före mötet.
• En mer detaljerad kallelse/inbjudan, kommer att finnas på hemsidan samt mailas ut någon gång under mars månad.

OBS! endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. Röstlängd finns på mötet.
Valberedningen tar emot förslag på kandidater till lediga poster, senast 31 december.
Eventuella motioner mailas in till styrelse@gotenedyk.se, senast 31 december.