Styrelsemöten 2024

Den första onsdagen i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar).
Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 8 maj kl. 18.30 i klubblokalen.

Hör av dig till styrelsen i god tid innan mötet om du vill delta digitalt.

Planerade möten:
10 januari, 7 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 5 juni.

Sommaruppehåll.

4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december.

2025: 10 januari