GDK Historia 1972-1979

1979

Januari, Nisse Westerlund avgår som ordförande efter 7 år. Ove Carlsson valdes till ny ordförande.
Götene dykarklubb får 7277 kr i anläggningsbidrag av Götene kommun för inköp av båt.
Under året tar också båtbyggandet form till en 10 m lång plåtbåt. Eldsjälarna som jobbar för högtryck är: Uno Johansson, Christer Ingsén, Anders Hjelm och Jan-Olof Flink.

1978

1978 invigs en ny rymlig klubblokal på Aspelund hos Christer Ingsén.

1977

Årsmöte – 140 medlemmar.
Under hösten arbetade vi i skogen för att tjäna ihop till båtinköp. Denna båt – märkt av två krig, köptes också, men avvecklades senare utan att ha sjösatts.

1976

Årsmötet, klubben räknade in 126 medlemmar.
Oktober, dykarklubben simmade bäst i Götenekorpen i samband med badhusets 5-årsjubileum.

1975

Den 21 /7 finner man en stulen bil på botten i Källby hamn. Bilen upptäcktes genom att en båtägare gick på grund. Christer och Kjell bärgade.

1974

5 februari tas frågan om båtinköp upp för första gången.
April, klubben fick börja betala hyra för klubblokal, som då var belägen hos Kjell Svensson, hyran var 25 kr per månad + el.
Under hösten designade Edna Ceers-Winberg vårt klubbemblem ”Grodan” och detta trycktes då upp på klubbtröjor.

1973

Januari: Årsmötet beslutade om en årsavgift, på 10 kr för skolungdom och 20:- för övriga.
Den 12/5 tas klubben upp som medlem i Svenska Sportdykarförbundet.
Citat från styrelseprotokoll: ”§9 Kompressor och dykapparater beslöts att inköpas när det går”.
På hösten, köptes den första kompressorn. Fyllningsavgift: 7kr per apparat.

1972

Första protokollförda mötet skedde den 27 mars 1972.
Två månader senare tillsattes så den första styrelsen som fick följande utseende:
Ordförande: Nisse Westerlund
Vice ordförande: Kjell Svensson
Sekreterare: Christer Ingsén
Vice sekreterare: Jonas Wilsson
Kassör: Britt Svensson
Suppleanter: Stig Larsson och Sven Johansson

Samtidigt som denna styrelse utsågs, beslutades även att man skulle starta sin första dykarkurs i klubbens regi. Kurspris för skolungdom 150:-/pers och för seniorer 200:-/pers.
I december beslutades inköpa 5 st fridykningsutrustningar för kommande dykarkurser.