GDK Historia 1960-1972

60- och början av 70-talet.

Första frågan blir naturligtvis hur denna framgångsrika klubb har startats. Det började egentligen med att en kille som heter Inge Sahlqvist intresserade sig för dykning i början av 60-talet. Det där med dykarkurser existerade knappast då, så han fick själv lära sig dykningens ädla konst.

Ett par år senare blev Kjell Svensson, Christer Ingsén och Stig Larsson nyfikna på vad Inge egentligen sysslade med under vattnet. De bestämde sig därför att prova på en dykarkurs i Mariestad.

Detta var hösten 1967. De kom in lite sent i kursen och det var dykapparat och ihopp från svikten som gällde från första kvällen. Redan där höll vi alltså på att mista våra föregångare! Tilläggas bör att teoridelen i kursen var så gott som obefintlig.

Några år senare tillslöt sig ytterligare en kille: Nisse Westerlund.
Detta gäng ordnade sedan in sig på brandkårens träningstider i det då nybyggda badhuset i Götene.
Ett halvår senare var det så dags för det första protokollförda mötet dvs. den 27 mars 1972.