Klubbsäkerhet

Följande dokument finns i GDK:s säkerhetspärm som står i lokalen:

  • Dykprotokoll luft
  • Dykprotokoll nitrox och blandgas
  • Deltagarlista
  • Incident och tillbudsplan
  • Dykledarplan
  • Rutin säkerhetsarbete dykutfärder
  • Larmrutiner
  • Nödfallsplan
  • Krishanteringsplan