Hälsokrav för påbörjande av dykkurs 2024

Hälsokrav för påbörjande av dykkurs.

Alla som ska påbörja dyk- specialkurser eller instruktörskurs ska uppfylla hälsokraven som anges i ”Diver Medical Participant Questionaire SWE” framtaget av UHMS och är internationellt gällande för bland annat CMAS. Senaste version finns att ladda hem via SSDF:s hemsida där det även finns hänvisningar till formulär på andra språk. Dykelev äger rätt att fylla i formulär på eget språk. Kontrollerande instruktör kan jämföra med svensk variant för att verifiera innehåll och om läkarundersökning krävs eller ej. Andra former av formulär godkänns ej för hälsokontroll av dykare inför dykkurs.

Hälsodeklarationen ska fyllas i av alla som vill påbörja en dyk- eller specialkurs i dykning. Vid osäkerhet kan dykeriläkare konsulteras eller läkarundersökning genomföras.

Läkarundersökning ska göras på personer som inte uppfyller hälsokraven i hälsodeklarationen eller om det råder osäkerhet rörande hälsotillståndet. Personer som avser att gå mer avancerade kurser som innehåller dekompressionsdykning, dvs teknisk dykning ska göra en hälsoundersökning av läkare. Alla instruktörskurser har kravet på läkarundersökning.

Vid vidareutbildning ska en hälsodeklaration fyllas i inför varje kurs och gäller enbart för den aktuella kursen. En tidigare godkänd läkarundersökning gäller i fem år och kan användas vid flera kurser. Om man misstänker att hälsotillståndet förändrats kraftigt eller om man råkat ut för olycka som krävt sjukhusvistelse och läkarvård ska en ny undersökning göras för att säkerställa att dykaren är vid god hälsa.

SSDF rekommenderar att alla dykare regelbundet kontrollerar sin hälsa, antingen via hälsodeklarationen eller läkarundersökningen och att detta sker minst vart femte år.

Till formuläret finns även ”Diving Medical Guidance” på engelska om godkända och icke-godkända hälsotillstånd för dykning som är information till läkare som ej är utbildade dykläkare. Även denna återfinns i senaste version på SSDF:s hemsida för nedladdning.

(Text ovan är kopierad från Normer och Krav 2024)


Mer information om Hälsodeklarationen och Läkarundersökningen finns på respektive blankett.

Hälsodeklaration (för dig under 45)
Läkarundersökningen (för dig som är över 45)
Hälsodeklaration för introduktionsdykning är för prova på dyk.

Blanketter och Dykläkarlista finns här:
Hälso- och läkarundersökning
Förbundsläkare och dykläkare