Styrelse, övriga ledamöter och kommittér

Styrelse

Ordförande: Tomas Andersson 0706-46 73 87
Vice Ordförande: Sandra Åkesson 0723-682078
Kassör: P-G Persson 0733-66 60 52
Sekreterare: Göran Gustafsson Lundin 0731-80 09 25
Materialansvarig: Joakim Karlsson 0707-83 31 23
Fridykningsansvarig: Josefin Ingsén 0702-54 69 75
Utbildningsansvarig: Daniel Persson 0706-47 16 76

Suppleanter till styrelsen

Förste suppleant: Åke Mathiason 0703-91 91 92
Andra suppleant: Joakim Johansson 0706-60 51 02

Övriga representanter.

Revisor: Mikael Lidholm 0736-00 83 08
Revisorssuppleant: Martin Andersson 0700-91 57 88
Säkerhetsombud: Fredrik Ask 0738-79 91 54
Bidragsansvarig: Göran Gustafsson Lundin 0731-80 09 25
Medlems-/LOK-stödsansvarig: P-G Persson 0733-66 60 52
Pressombud/Webansvarig: Sandra Åkesson

Materialkommittén

Sammankallande: Se ovan, representant i styrelsen.
Ledamot: John Johansson 0708-61 38 92
Ledamot: Mattias Tengbom 0709-26 08 66
Ledamot: Stefan Sieverthson 0730-97 81 38

Fridykningskommittén

Sammankallande: Se ovan, representant i styrelsen.
Ledamot: Göran Gustafsson Lundin 0731-80 09 25
Ledamot: Melker Sennelöv 0722-05 73 72

Festkommitté

Sammankallande: Anna Lycke 0703-21 26 48
Ledamot: Joakim Lycke 0735-01 22 46
Ledamot: Stefan Sieverthson 0730-97 81 38
Ledamot: Göran Gustafsson Lundin 0731-80 09 25

Valberedning

Sammankallande: Fredrik Ask 0738-79 91 54
Ledamot: Jeanette G Lundin 0705-40 97 76

Götene Dykarklubbs Klubblokal

Postadress: Lidköpingsvägen 42, 533 32 Götene
Besöksadress: Lidköpingsvägen 31, Götene
Mailadress: info@gotenedyk.se

STYRELSEMÖTEN 2024

Den första onsdagen i varje månad, kl. 18.30, är det styrelsemöte. Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!
Datum för styrelsemöten, klicka här Styrelsemöte kalender.

GODKÄNNANDE AV PUBLICERING AV PERSONUPPGIFTER

Det finns en lag som kallas PUL (Person Uppgifts Lagen). Den säger bl.a. att man ska godkänna publicering av sina personuppgifter mail, telefonnummer mm) som publiceras på webben.
Det påskrivna dokumentet kan du lämna klubbloken i sekreterarens postfack (finns i hyllan längst in i lokalen, gul-bruna fack) om du inte vill/kan lämna eller posta det till Sandra  Åkesson.
Här finns blanketten: Godkännande av personuppgifter