Utfärder/hyra/bokning av klubbens båt

Klubben anordnar utfärder där vi använder klubbens båt.

REGLER
Dyk från båt max 8 dykare plus båtförare (ej dykare).
Transport med båt, max 11 dykare plus dykande båtförare,
totalt 12 dykare.  Fler än 12 personer ombord räknas det som passagerarbåt och passagerarfartygscertifikat krävs.
Ta med flytväst eller likvärdigt när vi använder båt på utfärden.

Utfärder med båt kostar 100 kr/person i båthyra samt bränsleåtgången för dagen.
Bränslet delas på antal personer i båten.
Båthyra och bränslepeng gäller både dykare och ickedykare.
Dykledaren för dagen samlar in alla pengar och sätter in dem på klubbens konto. Betalning sker med Swish eller med kontanter.

BOKNINGSKALENDER BÅT
Läs här: Bokningskalender båt 2022

BEHÖRIGHET BÅT
Ett förtydligande angående regler som gäller med framförande av klubbens båt. Så länge det är självkostnadspris får även medlemmar av annan klubb åka med i klubbens båt.
Överstiger kostnaden självkostnadspris så krävs behörighet ”Fartygsbefäl klass 8”.

Enligt sjöfartsverket krävs kustskeppare om båten är över 12 m lång och samtidigt över 4 m bred.
För mindre fritidsbåtar finns inga krav.
Vår båt är ca 6×2,4 m dvs under maxbredden för vägtransport.
Läs mer här: Dnr 120046 Yttrande rörande dykklubbar.