Luftfyllning – priser

Klubben har en egen kompressor. 
I dagsläget kan vi fylla flaskor med luft.

Medlem: 80 kr/flaska
Icke medlem: 100 kr/flaska
Luftkort 2024: 500 kr/år

Vill du köpa luftkort?
Sätt in 500 kr på klubbens bankgiro 863-0030 eller betala med Swish. GDK-swishnummer 123 419 41 97.
Märk inbetalningen med luftkort och ditt namn.
Maila gärna vår kassör på kassor@gotenedyk.se, skriv att du har betalat in för luftkort.
Det kommer att finnas en förteckning över de som köpt luftkort i klubblokalen.

Tider för fyllning se Luftfyllning 2024.
Våra luftvärden: Ny kompressor hösten 2020