Begränsad luftfyllning – 21-28 september

Klubben anordnar, som ni vet, en dykhelg i Strömstad (22-25/9). Kompressorn tas med för att kunna fylla luft på plats i den helgen.

Luftfyllning får ske någon annanstans än i klubblokalen under dessa dagar. Kompressorn packas ner och lastas på onsdag den 21 september. Troligtvis åter i lokalen senast onsdag 28 september. Hoppas ni har överseende =)