Digitalt styrelsemöte funkar bra

Onsdag den 2 december är historisk.
Vi har haft vårt första helt digitala styrelsemöte. Mötet skedde via Skype där vi deltog på var sitt håll via dator eller mobil. Det digitala mötet fungerade över förväntan bra tycker alla deltagare.

Nästa styrelsemöte den 13 januari
Plats = blir antingen i lokalen eller via Skype
Vi anpassar oss efter samhällets rekommendationer.