Dyksugen?

Dyksugen men ingen att dyka med och ingen utfärd i dykkalendern?

Nå klubbmedlemmarna snabbt och enkelt genom att göra ett inlägg här på Facebook eller maila klubbinfo@gotenedyk.se.

Kom ihåg dykflaggan – krav vid dykare i vattnet.

Här finns Dykkalender 2019