Fyll en säck med flaskor eller burkar och stöd GDK – Panta mera

Återvinning av burkar och flaskor är viktigt för miljön, det vet vi redan men finns det fler bra saker med att panta?
Panta Mera har skapat ett pantsystem som är kostnadsfritt för föreningar. Det här har GDK valt att vara med i, dels för miljön, dels för att få in extra pengar till klubben på ett enkelt och smidigt sätt.

Som föreningskund pantar vi säckvis, genom att sortera burkar (även de utan pant) i en säck och PET i en annan. Säckarna ska vara fulla och sorterades så att burkar ligger i en säck och PET-flaskor i en annan. I burksäcken måste minst 40% av burkarna ha svenskt pantmärke. PET-säcken får bara innehålla flaskor med svenskt pantmärke.
Varje säck ger en schablonersättning på 200 kronor.
Säckarna lämnar du på det inlämningsställe som är närmast för dig, som kan vara en mataffär eller en återvinningsplats.
Här hittar du inlämningsställen.

Pantsäckarna finns att hämta i lokalen. Utlämnas första onsdagen var månad när vi har styrelsemöte. Vid frågor och funderingar maila styrelse@gotenedyk.se

För mer info läs här: 
Så här går det till
Panta mera föreningar