Kallelse till årsmöte 23 mars

Kallelse till GDK:s årsmöte onsdag 23 mars 2022 kl. 18.30.
Årsmötet är i klubblokalen.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Årsmöteshandlingar:
Dagordning/förslag till föredragningslista finns på hemsidan tre veckor före mötet.

OBS! endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. Röstlängd finns på mötet. Valberedningen tar emot förslag på kandidater till lediga poster senast 31 december.

Eventuella motioner mailas in till styrelse@gotenedyk.se senast 31 december.