Kallelse till årsmöte onsdag 1 april kl. 18.30

Kallelse till GDK:s årsmöte
Onsdag 1 april kl. 18.30 har vi årsmöte i klubblokalen. 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Ta med egen fika, kaffe, te osv. Klubben ordnar inget sådant denna gång pga rådande omständigheter.

Årsmöteshandlingar:
Dagordning/förslag till föredragningslista finns på hemsidan tre veckor före mötet.

OBS! endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. Röstlängd finns på mötet. Valberedningen tar emot förslag på kandidater till lediga poster senast 31 december.

Eventuella motioner mailas in till styrelse@gotenedyk.se senast 31 december.