Medlem i GDK – Standard, stöd eller standard?

Varför ska du bli medlem i Götene Dykarklubb?

Vi har några olika alternativ standard, stöd eller dubbelt medlemskap. Det är upp till dig att tala om vilket medlemskap du vill ha för vår medlemsansvarige.

Stödmedlem eller dubbelt medlemskap betalas endast medlemsavgift till dykklubben. Förbundets förmåner som t.ex. tidningen Sportdykaren, försäkring mm ingår ej)

Standard. I GDK:s årsavgift ingår även medlemskap i SSDF. En av de viktiga fördelarna med medlemsavgiften+förbundsavgiften är att den innehåller en försäkring. Förbundsavgiften betalas till förbundet SSDF och genom denna är du försäkrad, du får tidningen ”Sportdykaren” 5 ggr per år m.m. Läs mer här vad som ingår från SSDF: Medlemsförmåner
Genom medlems/klubbavgiften till GDK har du möjlighet att fylla luft billigare, du får hyra utrustning till ett billigare pris än andra men framförallt så får du delta i klubbdyken och våra övriga aktiviteter. De dyk där båten används måste du vara medlem. Du har även tillgång till våra bassängtider.
Dyker du med oss får du dessutom en bra land/ytorganisation som finns på plats om något skulle hända, svara på frågor, tryggheten, gemenskapen osv. Ska du dyka med oss i GDK vill vi att du är försäkrad och då helst genom ett medlemskap i klubben.

Läs mer här: Årsavgift 2018