Nybörjarkurs Sportdykning

Vi har idag 4 elever som ska gå nybörjarkursen i sportdykning med start 25 januari. P-G och Göran är ansvariga instruktörer på kursen.

Endast elever och instruktörer får vara med på kursen dvs i klubblokalen och i badhuset om inget annat är överenskommet.
P-G och Göran ringer in medhjälpare när det behövs.

Viktigt att det endast är de som måste vara på kursen och i badhuset som är där. Övriga stannar hemma. Extra viktigt att det är så få som möjligt i dessa tider då det är restriktioner på hur många personer som får vara i lokaler, omklädningsrum, duschar osv.