Styrelsemöte 2/3 i klubblokalen

Nästa möte onsdag 2 mars kl. 18.30 och vi är i klubblokalen.

Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!