Tack för ett bra årsmöte

Den 1 april var det dags för årsmöte och denna gång hölls det i klubblokalen. Ordförande Tomas hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade möte som alla ansåg var behörigt kallat.
Mötet flöt på med verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, ansvarsfrihet för styrelsen och de sedvanliga valen.
Övriga frågor som togs upp var bland annat badhusets framtid, ny kompressor, utfärder och stödmedlemskap.
Tomas tackade alla för de kom samt de visade hänsyn i dessa Corona-tider med att hålla avstånd och ha med eget fika.

Här är styrelsen, ledamöter, kommittéer med flera.