Anmälningar till dyk och dykkalender

Klubbdyk: Ring dykledaren. Se Dykkalendern vem det är, det varierar. Anmäl ditt intresse till dykledaren minst 5 dagar innan utsatt datum.
Spontandyk: Nå klubbmedlemmarna snabbt och enkelt genom att göra ett inlägg på Facebook eller maila klubbinfo@gotenedyk.se. Kom ihåg dykflaggan – krav vid dykare i vattnet.