Årets första styrelsemöte onsdag 16 januari

Årets första styrelsemöte är onsdag 16 januari kl. 18.30.

Vi håller till i klubblokalen. Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Se även Styrelsemöte 2019