Återlämna hyrd utrustning 4/10

Hyrd utrustning återlämnas onsdag den 4 oktober kl. 17.30.

Utrustningen ska vara rengjord och torr.

Vid frågor kontakta materialansvarig Joakim Karlsson 0707-83 31 23