Återlämning av hyrd dykutrustning 20/10

Hyrt dykprylar av klubben?
Återlämna dem onsdag 20/10 kl 1830 i klubblokalen.

  • Utrustningen ska lämnas tillbaka väl rengjord och sköljd.
  • All utrustning sköljs i sötvatten direkt efter dyk i salt- och klorvatten (regulator sköljs under tryck).
  • Utrustningen ska vara torr.
  • Eventuella fel och brister anmäls vid tillbakalämnandet.
  • Vid skada eller förlust av utrustning ska den ersättas.

Lämnas inte utrusningen tillbaka i tid, kostar det 800 kr per vecka tills allt är återlämnat.

Frågor?
Kontakta materialansvarig Joakim Karlsson, telefon 0707-83 31 23