Avrostningsdyk med instruktörshjälp 1 juni

Avrostningsdyk med instruktörshjälp lördag 1 juni i Granvik. Kostnadsfritt evenemang för dig som är eller blir medlem.

Meddela vid anmälan om du behöver låna utrustning.

Ta med fika, mat, dryck och kläder efter väder.

Tider för samåkning, ankomst till dykplats meddelas några dagar innan evenemanget.

Sista anmälan 25 maj.
Anmälan till PG Persson