Nyservad båt dras till Smögen.

Båten lämnades in på service i måndags av Daniel.
Per hämtar den idag, onsdag 21/5.
Den står hos Tomas fram till och med lördag morgon,
då den dras ner till Smögen för klubbdyk.

Båten kommer att finnas i Smögen under juni månad.
Daniel har nycklar mm till båten hemma hos sig efter lördag.