Bilder från 1* kurs

Vi har varit i Granvik och i Fossen och genomfört alla
ute- och uppdyk för den 1* kursen. Bilder finns här:
Granvik – http://bilder.gotenedyk.se/#!album-99
Fossen – http://bilder.gotenedyk.se/#!album-101