Båten är servad

Båten är servad o klar att använda.