Båten på plats i Smögen

Vi har tillgång till båtplats i Smögen även under juli månad.
Daniel har nycklar mm till båten hemma hos sig.