Christer Ingsén har tilldelats SSDF högsta utmärkelse

Vid Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte (årsmöte) tilldelades Christer Ingsén förbundets högsta utmärkelse ”Delfin nr 16”. Christer tilldelades utmärkelsen för värdefulla ledarinsatser inom Svenska Sportdykarförbundet.

Christer Ingsén var med och bildade Götene dykarklubb 1972. Han har suttit 40 år i klubbens styrelse, där han haft rollerna vice sekreterare, sekreterare och ordförande, dock ej samtidigt. Han har även suttit elva år som sekreterare i Västergötlands Sportdykarförbund (VSDF) och fyra-fem år i valberedningen till VSDF.
Framförallt har Christer varit engagerad i ungdomsverksamheten inom Götene Dykarklubb där han under många år varit med och tränat barn och ungdomar i fridykning, undervattensrugby och fensimning. Under 80- och 90-talet hade klubben många duktiga spelare i undervattensrugby och i fensimning som deltagit i bland annat SM och VM.

Förutom diplom för sina insatser fick Christer Ingsén även motta en glasskulptur, i form av en delfin/tumlare. Skulpturen är tillverkad av Annastina Eriksson.

Förbundsmötet ägde rum den 1-2 april 2017 på Hotell J, Nacka Strand, Stockholm.

SSDF:s utmärkelser är avsedda som en belöning till personer som gjort stora insatser för sportdykningen och därigenom främjat SSDF:s syften samt att det skall stimulera till fortsatta ledargärningar. SSDF:s högsta utmärkelse är Delfin (tidigare hette utmärkelsen Trädykaren). För att tilldelas högsta utmärkelsen ska man ha belönats med förtjänsttecken finns i tre valörer: brons, silver och guld. Det består av en nål med delfin omgiven av en krans.

Utdelning av glasskulptur och diplom under middagen vid förbundsmötet. Till vänster Svenska Sportdykarförbundets ordförande Henrik Johansson och till höger Christer Ingsén Götene Dykarklubb.

Diplom för förbundets högsta utmärkelse, Delfin nr 16 för värdefulla ledarinsatser inom Svenska Sportdykarförbundet.

Glasskulpturen är unik och bär namnet Tumlare. Den är tillverkad av Annastina Eriksson.