Dyk på sportlovet

Fridykningen är som vanligt även under sportlovet. Måndag mellan 19-20 i badhuset.

Sportdykarkursen (nybörjarkursen) har lov.

Extra tid
Måndag 12 februari, efter fridykningen, mellan kl 20.00-22.00. Fritt för alla medlemmar att utnyttja, tänk på att inte dyka ensam.
Hör av dig till Göran utnyttja badhustiden, så någon som låser och larmar badhuset efteråt.