Dykledarutbildning i september

Vi behöver fler dykledare i klubben.
En dykledare anordnar klubbens utfärder och dykledarkursen ger dig kunskapen att planera och genomföra säkra dykutfärder.

Vill du bli dykledare? Vill du gå en lärorik och rolig kurs?

Vi anordnar en dykledarutbildning i höst med start i september.
Utbildning har plats för 8 elever.

Anmälan snarast och begränsat antal platser.
Anmälan, frågor och funderingar?
Kontakta Daniel Persson via mail utbildning@gotenedyk.se eller ring 0706-47 16 76


B Förutsättningar
• Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF tvåstjärnig utbildning eller annan likvärdig utbildning.
• Dykeleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
• Dykeleven skall ha minst totalt 30 dyktimmar, fördelade på 40 dyk. Dyken skall vara loggboksförda. Eleven skall minst ha erfarenhet av tre följande dykmetoder i nordiska vatten: mörkerdyk, upprepade dyk, vrakdyk och dyk till 30 meter.
Även plats, djup och sikt skall vara av varierat slag. Dyktid på föregående kurser får räknas in i den totala dykerfarenheten. Minst hälften av minimikravet på dyktid skall vara från nordiska eller likvärdiga vatten.
• Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s krav (se Läkarundersöknings- hälsodeklarationskrav).
• Ska informeras om och skriva under dokumentet ”SSDF-Risker vid dykning”.
• Utbildningen skall ske hos en utbildare auktoriserad av SSDF.

C Minimikrav på kursinnehåll
Teoretiska kunskaper
Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:
• Lagar och krav.
• Dykledning.
• Säkerhetsutrustning.
• Larmrutiner.
• Dykskador.
• Oxygenterapi.
• Tabeller.
• Ledarskap och stress.
• Sjömanskap och navigation.
• Dykmetoder för dykledaren.

Praktiska färdigheter
Dykeleven skall efter genomgången kurs:
• Kunna agera som dykledare.
• Kunna montera och sköta oxygenterapiutrustning.
• Kunna söka och bärga förlorad dykare.

Kursens genomförande
• Kursen kan genomföras i lektionssal under minst 13 lektioner, flera av
lektionerna kan dock genomföras som självstudier med kunskapskontroll efteråt.
Se aktuell IA för anvisningar om vilka lektioner som är obligatoriska.
• Praktisk dykledning ska genomföras under kursen.