Extra årsmöte, Dyk-Häng och Styrelsemöte onsdag 4 september kl. 18.30

Kallelse till extra årsmöte onsdag den 4 september kl. 1830.
I samband med detta har vi även Dyk-Häng och ordinarie styrelsemöte.

Extra årsmöte hålls med anledning av förseningar med bokslutet.

Klubben bjuder på korv med bröd och tillbehör samt kaffe och kaka.

Vad är Dyk-Häng? Läs mer här.

Hjärtligt välkomna till klubblokalen!